Duurzaamheid

Home » Over ons » Duurzaamheid

Duurzaamheid vanzelfsprekend

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een keuze die wij hebben verankerd in ons bedrijfsbeleid. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de eisen die de milieuwetgeving stelt. Duurzaam ondernemen is geen trend, maar een must. We willen de wereld immers leefbaar houden. Daartoe hebben wij alle schakels optimaal op elkaar afgestemd. Wij vermijden verspilling, gebruiken uitsluitend de meest milieuvriendelijke stoffen en materialen, beperken transport mede dankzij ‘in-huis’ productie en gebruiken alleen groene stroom. Daarnaast zijn wij steeds weer alert op aanvullende maatregelen die het milieu ontzien. Zo rijden onze medewerkers in elektrische auto’s en is onze postverzending CO2-neutraal.

FSC®
Met onze FSC®-certificering voldoen wij als ketenpartner aan alle eisen om producten te leveren die voortkomen uit verantwoord bosbeheer.

Groene inkt

De toepassing van plantaardige inkt zonder zware metalen stelt ons in staat om kwalitatief drukwerk te vervaardigen met inkten die het milieu zo min mogelijk belasten.

Grafimedia Duurzaam Inkopen
De Rijksoverheid vervult een voorbeeldfunctie ten aanzien van Duurzaam Inkopen. Gianotten Printed Media voldoet volledig aan de norm van de overheid.

Sociaal
Oprecht naar medewerkers, omgeving, klanten en leveranciers door correct prijsbeleid, correcte klachtafhandeling en het nastreven van duurzame relaties of liever nog partnerschap.

Daarbovenop persisteren we in onze zoektocht naar methoden om de belasting op het milieu te reduceren. Zowel op het gebied van producten, processen en inkoop als door het sturen van gedrag van medewerkers.

Gianotten Printed Media ontwikkelt methoden om papier- en inktafval te reduceren, en het verbruik van energie, water en chemicaliën tot een minimum te beperken.

Medewerkers worden regelmatig geattendeerd, getraind en gemotiveerd tot een zorgvuldige omgang met milieu en veiligheid.