Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

nawerk

De laatste pagina's van een boek, na het 'eigenlijke' verhaal.
Het nawerk heeft meestal navolgende volgorde:
- nawoord van de schrijver / epiloog
- aanhangsel / appendix
- noten (in plaats van voetnoten)
- verklarende woordenlijst / glossarium
- literatuurlijst / bibliografie
- register / index
- verantwoording van de gebruikte afbeeldingen
- colofon

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media