Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

auteurscorrectie

Iedere verandering die een auteur, redacteur of corrector in de tekst aanbrengt die niet het gevolg zijn van een fout van de zetter en derhalve afwijken van de aangeleverde kopij.Extra correctie, dit zijn veranderingen aangebracht in drukproeven in afwijking van de oorspronkelijke kopij, auteurscorrecties worden separaat in rekening gebracht.

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media