Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

AOH- of AOX-waarde

Absorbable Organic Halides-waarde (ook wel de AOX-waarde) is een aanduiding voor het gehalte aan absorberende organische chloorverbindingen die vrijkomen in het afvalwater tijdens de papierproductie.
Deze chloorverbindingen veroorzaken in het milieu de giftige dioxines.

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media