Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

AM-raster

In een Amplitude Modulatie of analoog raster wordt een halftoonvlak in rijen van grotere of kleinere punten opgedeeld. Als men deze punten onder vergroting bekijkt is duidelijk te zien dat de grootte van de punten bepalend is voor de mate van zwarting terwijl de afstand van de punten ten opzichte van elkaar gelijk blijft. Vandaar dat men spreekt over Amplitude Modulatie. Helaas is bij dit rastertype het opbouwen van full-color beelden het onstaan van moiré ingebouwd. Er zijn echter verschillende manieren om het effect ervan te minimaliseren.

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media