Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

afzakkertje

Dit zijn 'afgezakte' letters of leesteekens aan het einde van de regels. Dit probleem komt meestal voor bij geïnterlinieerd zetsel, waarvan de zetbreedte iets te ruim genomen is, waarbij de interlinies oud en dus min of meer versleten zijn.

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media