Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

afroepen / afroeporders

Het bestellen van een reeds vooruit geproduceerde voorraad drukwerk. De kostprijs is verhoogd met opslagkosten en eventuele transportkosten, op basis van vooraf gemaakte afspraken over het aantal leveringen en de tijdspanne waarbinnen de voorraad uitgeleverd dient te zijn. De voorraad kan reeds gefactureerd zijn bij het gereedkomen van het product, danwel per afroep worden gefactureerd. In het laatste geval is de kostprijs verhoogd met rentekosten.

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media