Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

Afbeelden en copyright van eurobankbiljetten

Het auteursrecht op de eurobankbiljetten berust bij de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB bepaalt dan ook onder welke voorwaarden reproductie van eurobankbiljetten is toegestaan. Als uitgangspunt geldt dat reproducties die verward kunnen worden met echte eurobankbiljetten, verboden zijn.

• Aan één zijde bedrukte reproducties van een echt eurobankbiljet waarbij de afmeting daarvan minstens 125% bedraagt van zowel de lengte als de breedte, of hoogstens 75% van zowel de lengte als de breedte van het echte eurobankbiljet.

• Aan twee zijden bedrukte reproducties van een echt eurobankbiljet waarbij de afmeting daarvan minstens 200% bedraagt van zowel de lengte als de breedte, of hoogstens 50% van zowel de lengte als de breedte van het echte eurobankbiljet. 

De precieze reproductievoorwaarden vindt u in het besluit van de ECB betreffende eurobankbiljetten. De ECB kan dit Besluit op ieder moment wijzigen. Bij twijfel kunt u de Nederlandsche Bank of de ECB vragen om vooraf te bevestigen dat een bepaalde reproductie toegestaan is. Schriftelijke verzoeken kunt u richten aan de Nederlandsche Bank in Amsterdam, ter attentie van de Informatiedesk. Besluit van de ECB betreffende eurobankbiljetten -20 maart 2003 (PDF: 140,9 Kb) bron: www.dnb.nl

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media