Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

acclimatiseertijd voor pallets papier in uren

Papier dat langere tijd heeft blootgestaan aan een temperatuur die erg afwijkt van de temperatuur in de verwerkingsruimte, moet zich kunnen aanpassen aan die nieuwe temperatuur. Dit dient te geschieden voordat het papier wordt uitgepakt. Laat derhalve de verpakking intact !
Naarmate het temperatuursverschil groter is, zal de aanpassingstijd langer zijn.
In onderstaande tabel zijn de verschillende grootheden met elkaar in verband gebracht.

De ºC geven het temperatuurverschil weer met de bijbehorende acclimatiseertijd inhoud pallet

inhoud pallet 5ºC 7,5ºC 10ºC 15ºC 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC
0,2 m³ 4 uur 7 uur 9 uur 15 uur 21 uur 28 uur 41 uur 62 uur
0,4 m³ 7 uur 12 uur 17 uur 26 uur 36 uur 41 uur 64 uur 92 uur
0,6 m³ 9 uur 15 uur 20 uur 31 uur 42 uur 55 uur 76 uur 106 uur
1 m³ 12 uur 18 uur 23 uur 33 uur 46 uur 63 uur 84 uur 115 uur
2 m³ 13 uur 19 uur 24 uur 35 uur 49 uur 66 uur 90 uur 123 uur


akclimatiseren acclimatiseren

 

 

 

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media