We add color to:

Life Science

Home » Branches » Life Science

Schaalvergroting,vergrijzing, zorg op maat, baanbrekende innovaties en ingrijpende bezuinigingen, zomaar wat zaken waar onze klanten uit de gezondheids- en welzijnszorg dagelijks mee te maken hebben. Dat vraagt om een flexibiliteit, creativiteit en een efficiënte grafische partner.

Gianotten Printed Media: een hele zorg minder!
Farmaceutische multinationals, grote zorginstellingen en individuele patiëntenverenigingen, allemaal met een eigen zeer specifieke communicatie-mix. Door intensieve samenwerking wordt de daadwerkelijke behoefte in kaart gebracht. Daarbij gaan wij veel verder dan het leveren van drukwerk alléén.

“Allergan is wereldwijd actief op talloze specialistische gebieden van de gezondheids-zorg en beloont het lef van de nulfoutenprocedure van Gianotten Printed Media met vertrouwen.”

Allergan Costa Rica - Gianotten Printed Media