We add color to:

Industrie en Handel

Home » Branches » Industrie en Handel

Vandaag de dag is er terecht ook binnen de industrie veel aandacht voor duurzaam produceren. Binnen Gianotten Printed Media hechten wij hier ook veel waarde aan. Al jaren voortrekkers op het gebied van MVO, hebben wij dan ook vanzelfsprekend alle relevante certificaten om dit te onderstrepen. Bij ons streven naar duurzaam produceren heeft altijd één aspect centraal gestaan: duurzaamheid hoeft en mág geen invloed hebben op kwaliteit en efficiëncy.

De industrie, Gianotten Printed Media voelt zich er thuis!
Wat de verschillende bedrijven in de industrie verbindt, is het met trots maken van een product. Daarbij maakt het niet uit of het nu voeding of kleding is. Met eenzelfde trots en passie helpen wij hen bij hun vaak spraakmakend werk.

“Dankzij de online Toolbox van Gianotten kunnen onze franchisenemers zelf bepalen welke marketingtool zij waar en wanneer willen inzetten. Hierdoor kunnen zij zelf met hun eigen ‘local store marketing’ werken.”

OLA Happiness Station - Eveline Hillen