Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

reflectie

Reflectie is letterlijk terugkaatsing, meestal in verband met lichtbundels.
Bij zeer gladde oppervlakten zal de onder een bepaalde hoek invallende lichtbundel praktisch in zijn geheel onder dezelfde hoek worden teruggekaatst. Men spreekt dan van spiegelende reflectie.
Bij ruwere oppervlakten zal de invallende lichtbundel slechts gedeeltelijk spiegelend gereflecteerd en voor een ander deel diffuus verstrooid worden.
Hoe zwarter het reflecterend oppervlak, hoe kleiner de diffuse reflectie.

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media