Grafisch woordenboek

Alles over drukwerk van a tot z

aanhalingstekens

Aanhalingstekens 1:
Leesteken, in de vorm van een enkele of dubbele komma, om een zin of een woord van een schrijver te onderscheiden. Meestal staan de aanhalingstekens aan het begin en slot van een zin of een woord. Er bestaan verschillende vormen van aanhalingstekens. Aanhalingen binnen een aanhaling krijgen dubbele komma's.

Voorbeeld:
'dit is een zin die voorzien is van aanhalingstekens'.
'dit is een zin met een "citaat" binnen die zin, waarvoor dan dubbele komma's gebruikt worden'.

Onder grafici bestaat een opvatting dat korte citaten enkele komma's krijgen en lange citaten juist dubbele komma's, maar dit veroorzaakt veel onduidelijkheid. Dit is dan ook geen voorgeschreven wet.

Aanhalingstekens 2:
Tekens die worden gebruikt om gegevens van een bovenstaande regel te herhalen.
Bijvoorbeeld:
Toos werd niet genomineerd voor deze show.
Kees   "    "        "       "    "    "
Fred   "    "        "       "    "    "
John   "    "        "       "    "    "

Kleur toevoegen aan mensen en merken om te verrassen en verwonderen.
Gianotten Printed Media. Add Color.
Lees meer over Gianotten Printed Media