We add color to:

Dienstverlening

Home » Branches » Dienstverlening » Quiet 500

Quiet 500

Onder de gedurfde titel Quiet 500 lanceerde een groep bevlogen professionals in oktober 2013 een glossy magazine om aandacht te vragen voor de ‘stille armoede’. Alle 500 rijkste Nederlanders uit die ándere Q500 werd gevraagd mee te werken aan armoedebestrijding. Ook de opbrengst van de losse verkoop van het magazine zelf kwam geheel ten goede aan de Stichting Broodnodig van Pater Poels en de Tilburgse Voedselbank. Gianotten Printed Media tekende vol overtuiging voor de productie.

 
Q_1_980.jpg

Al snel na de eerste druk meldde zich de eerste weldoener. Dat goed voorbeeld goed doet volgen, blijkt wel uit het feit dat na inmiddels de derde druk (!) ook de derde miljonair zich bereid heeft getoond om mee te denken en mee te helpen. Het lef en doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers is daarmee terecht beloond! De redactie van het Brabants Dagblad heeft de Quiet 500 bovendien uitgeroepen tot Nieuwsmaker 2013 voor de editie Tilburg.